1. Τι είναι το ΟΠΑ;
  Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι το αίμα που παραμένει στον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο μετά από τον τοκετό και είναι πλούσιο σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, τα οποία βοηθούν στη θεραπεία πολλών, απειλητικών για τη ζωή, ασθενειών.
   
 2. Πότε συλλέγεται το ΟΠΑ;
  Το ΟΠΑ συλλέγεται από τον πλακούντα αμέσως μετά τον τοκετό, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί φυσιολογικά ή με καισαρική τομή χωρίς να επηρεάζεται η διαδικασία. Επίσης η συλλογή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε in utero (ενδομητρίως) είτε ex utero (εξωμητρίως).
   
 3. Πότε χρησιμοποιείται το ΟΠΑ για μεταμόσχευση;
  Όταν ένας ασθενής χρειάζεται μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ο Ιατρός αιματολόγος θα καθορίσει την πηγή των κυττάρων που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του ασθενούς του. Το ΟΠΑ είναι μία από τις τρεις πήγες αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων που χρησιμοποιούνται για μεταμόσχευση. Οι άλλες δύο είναι ο μυελός των οστών και το περιφερικό αίμα.
   
 4. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε το ΟΠΑ στις μεταμοσχεύσεις;
  Ο λόγος που τα τελευταία χρόνια η μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος αποτελεί μια εναλλακτική πηγή για μεταμοσχεύσεις, είναι ότι πλεονεκτεί σε σχέση με τη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των οστών στα εξής: Η συμβατότητα δότη - λήπτη σε μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη (σχεδόν 100%), ενώ με το ομφαλοπλακουντιακό αίμα η μεταμόσχευση γίνεται και με μικρότερου βαθμού συμβατό δότη (σχεδόν 65-70%). Η εύρεση μοσχευμάτων ΟΠΑ είναι δυνατή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα (περίπου 10-20 ημέρες), ενώ το απαιτούμενο διάστημα για την εξεύρεση μοσχεύματος μυελού των οστών μπορεί να φτάσει και τους 3 μήνες. Επιπλέον, η λήψη μυελού των οστών είναι μια διαδικασία που απαιτεί χειρουργείο και γενική αναισθησία ενώ στο ΟΠΑ η λήψη είναι εύκολη και ακίνδυνη για το νεογνό και τη μητέρα και δε διαρκεί πάνω από 5 λεπτά. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και ο ομφάλιος λώρος, μετά τον τοκετό είναι άχρηστα για τη μητέρα και το βρέφος και αν δε χρησιμοποιηθούν για δωρεά θα απορριφθούν.
   
 5. Πώς γίνεται η λήψη του ΟΠΑ;
  Η λήψη του ΟΠ.Α γίνεται άμεσα και ανώδυνα. Αφού έχει διασφαλιστεί η υγεία της μητέρας και του νεογνού μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής ΟΠΑ από την ομφαλική φλέβα.
   
 6. Διατρέχει κάποιον κίνδυνο το παιδί μου από όλη τη διαδικασία;
  Το παιδί δε διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο.