1. Εάν δωρίσω ΟΠΑ για δημόσια χρήση θα είναι πάντα αποθηκευμένο και έτοιμο για μεταμόσχευση;
 

Ναι, αρκεί η μονάδα να πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Η μονάδα πρέπει να έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό κυττάρων που είναι απαραίτητος κατά την μεταμόσχευση του ασθενούς.
  • Το ιατρικό ιστορικό της μητέρας δότριας να έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.
  • Στη μονάδα ΟΠΑ και στα δείγματα της μητέρας πρέπει να πραγματοποιηθεί μικροβιολογικό και ιολογικό έλεγχο.
 2. Εάν δωρίσω το ΟΠΑ του παιδιού μου, τότε θα έχει πρόσβαση στο ΟΠΑ αυτό για μεταμόσχευση, μελοντικά;
  ΟΧΙ!!! Όταν μία υποψήφια μητέρα δότρια υπογράφει τη συναίνεση για τη δωρεά του ΟΠΑ σημαίνει ότι παραχωρεί κάθε δικαίωμα πρόσβασης πάνω σε αυτή. Οι δότες ΔΕΝ έχουν προτεραιότητα και ΔΕΝ χρήζουν κάποιων προνομίων εάν αργότερα το παιδί τους χρειαστεί μόσχευμα.
   
 3. Κάνοντας δωρεά ΟΠΑ, έχω προτεραιότητα αν το χρειαστώ;
  Η διαδικασία της ΔΩΡΕΑΣ είναι μια πράξη καθαρά εθελοντική. Ιατρικοί παράγοντες καταργούν οποιαδήποτε προτεραιότητα. H επιλογή του κατάλληλου δότη για τη χορήγηση  μοσχεύματος βασίζεται σε οποιονδήποτε ασθενή/λήπτη βασίζεται σε γενετικούς παράγοντες και συγκεκριμένα στην ταύτιση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας μεταξύ δότη και λήπτη.
   
 4. Αν χρειαστώ ιστοσυμβατή μονάδα ΟΠΑ για το παιδί μου, πόσο γρήγορα θα βρω;
  Η ιστοσυμβατότητα εξαρτάται από τη συχνότητα των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας του λήπτη και του δότη. Η αναζήτηση ιστοσυμβατού δότη ξεκινάει από το στενό οικογενειακό περιβάλλον (κυρίως αδέλφια) του ασθενούς. Εάν δεν βρεθεί συμβατός δότης στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον τότε αρχίζει η διαδικασία αναζήτησης για μη συγγενείς δότες. Η εύρεση μη συγγενούς ιστοσυμβατού δότη πραγματοποιείται μέσα από μια Παγκόσμια «Δεξαμενή» δοτών που ονομάζεται «BMDW» (Bone Marrow Donors Worldwide), όπου είναι συγκεντρωμένα τα στοιχεία των εθελοντών δοτών μυελού των οστών από όλον τον κόσμο και η οποία ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάθε χώρα καταχωρεί τα στοιχεία των δοτών της σε αυτή τη Δεξαμενή, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από μεταμοσχευτικά κέντρα που κάνουν αναζήτηση για τέτοιους δότες. Στην Παγκόσμια Δεξαμενή BMDW,  εκτός από τους δότες υπάρχουν και όλες οι μονάδες ΟΠΑ. (Πηγή: ΕΟΜ)
   
 5. Εάν δωρίσω το ΟΠΑ θα υπάρχει συσχέτιση των προσωπικών μου στοιχείων και του παιδιού μου με τα στοιχεία της μονάδας που θα έχει καταχωρηθεί στην παγκόσμια δεξαμενή;
  ΟΧΙ! Όταν επιστραφεί το συλλεχθέν υλικό στην Ελ.Τ.ΟΠ.Α δίνεται ένας γραμμικός κωδικός στην μονάδα ΟΠΑ ο όποιος την «ακολουθεί» καθ'ολη τησ την πορεία στα αρχεία της Τράπεζας αλλά και στην Παγκόσμια Δεξαμενή. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση της μονάδας με τα προσωπικά στοιχεία του ωεογνού-δότη ή της οικογενείας.
   
 6. Πως προστατεύεται η ανωνυμία μας αφού η μονάδα δοθεί για μεταμόσχευση;
  Η Ελ.Τ.ΟΠΑ. κράτα τις πληροφορίες αυτές εμπιστευτικές και προστατεύει την ανωνυμία της οικογένειας. Ονόματα και άλλα προσωπικά στοιχεία δεν γνωστοποιούνται ούτε στον ασθενή ούτε στο μεταμοσχευτικό κέντρο. Η μονάδα «χαρακτηρίζεται» μόνο από έναν γραμμικό κωδικό και έτσι αποφεύγεται η οποιαδήποτε συσχέτιση στοιχείων και προσωπικών δεδομένων ανάμεσα στον δότη και τον λήπτη.