1. Τι είναι η Βαρτόνειος Γέλη (Wharton Jelly) του Ο.Λ;
 

Η Βαρτόνειος Γέλη του Ο.Λ περιέχει μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα, τα οποία βρίσκονταιι υπό έρευνα, όσον αφορά τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Στις μέρες μας, δίνεται η δυνατότητα φύλαξης των μεσεγχυματικών κυττάρων του ομφάλιου λώρου του παιδιού σας. Αυτά τα μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα είναι  ενδέχεται να χαρακτηριστούν πολύτιμα στο άμεσο μέλλον, καθώς όλο και περισσότερες θεραπευτικές εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες.

 

 2. Πώς λειτουργεί η φύλαξη Ο.Λ;
  Μετά τη λήψη ΟΠΑ, λαμβάνεται τμήμα Ο.Λ του παιδιού σας, μέχρι 10-15 cm. Συγκεκριμένα το παραπάνω τμήμα κόβεται με χειρουργικό ψαλίδι αποθηκεύεται σε αποστειρωμένο φιαλίδιο.
   
 3. Σε περίπτωση που χρειαστώ τα Μεσεγχυματικά κύτταρα με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;
  Με τον Ιατρό σας και αυτός με την σειρά του θα επικοινωνήσει με την Ελ.Τ.ΟΠ.Α.
   
 4. Ποιά η χρήση των Μεσεγχυματικών κυττάρων;
 

Τα μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα αποτελούν ετερογενή πληθυσμό πολυδύναμων αρχέγονων μη-αιμοποιητικών κυττάρων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται σε οστεοκύτταρα, χονδροκύτταρα, λιποκύτταρα, κύτταρα τένοντα, μυοκύτταρα και αστροκύτταρα. Επίσης, τα κύτταρα αυτά παρέχουν και εξασφαλίζουν στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, που μεταμοσχεύονται σε έναν ασθενή, το απαραίτητο υπόστρωμα για την ανανέωση και διαφοροποίησή τους. Στην καθημερινή κλινική πρακτική τα μεσεγχυματικά κύτταρα αποτελούν δυνητική πηγή νέων ερευνητικών κυτταρικών θεραπειών για την αντιμετώπιση νοσημάτων, για τα οποία δεν έχει βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία μέχρι σήμερα:

  • Αναγεννητική θεραπεία ιστών, όπως η ανάπλαση χόνδρων σε μετατραυματικές βλάβες
  • Θεραπεία εκφυλιστικών ή φλεγμονωδών νοσημάτων