Αγαπητοί Γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στις  14 Αυγούστου (ημέρα Τετάρτη) δε θα πραγματοποιηθεί το ενημερωτικό σεμινάριο των γονέων.

Επίσης, στις 15 Αυγούστου (ημέρα Πέμπτη) η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Δείγματος θα παραμείνει κλειστή και δε θα δεχθεί κανένα βιολογικό υλικό.

Η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, θα δέχεται κανονικά βιολογικά δείγματα στις 14 Αυγούστου (ημέρα Τετάρτη) και στις 16 Αυγούστου (ημέρα Παρασκευή) από τις 09:00 έως τις 15:00.