Για την πληρέστερή σας ενημέρωση σας παραθέτουμε επιλεγμένες δημοσιέυσεις σχετικά με τις καθιερωμένες κλινικές εφαρμογές των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος.

 Η προσπάθειά μας για την προώθηση της δωρεάς ομφαλοπλακουντιακού αίματος και την ενημέρωση του κοινού είναι διαρκής. Η συμβολή της τηλεόρασης σε αυτήν την προπάθεια υπήρξε, εξαρχής, σημαντική. Σας παραθέτουμε τηλεοπτικές εκπομπές με σημαντικές αναφορές στη μεταμόσχευση των αιμοποιητικών κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι σήμερα η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος συμμετέχει ενεργά στο διάλογο γύρω από τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και τις κυτταρικές θεραπείες. Οι επιστήμονές μας έχουν έχουν ενεργή παρουσία σε Διαθνή και Πανελλήνια Συνέδρια που απευθύνονται τόσο σε επιστήμονες των κλαδων υγείας, όσο και στο ευρύ κοινό. Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να παρακολουθήσετε επιλεγμένες ομιλίες.