Τι είναι τα Μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα (Mesenchymal Stem Cells, MSCs);

dsc_2204.jpg

Τα στελεχιαία κύτταρα (Stem Cells, SCs), που βρίσκονται σε όλους σχεδόν τους πολυκυττάριους οργανισμούς, αποτελούν κατά τα τελευταία χρόνια δυνητική πηγή νέων ερευνητικών κυτταρικών θεραπειών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που δεν έχουν μέχρι σήμερα αποτελεσματική θεραπεία (αναγεννητική ιατρική ή κυτταρική θεραπεία σε φλεγμονώδη νοσήματα).

Τα «μεσεγχυματικά πολυδύναμα προγονικά κύτταρα» είναι πολυδύναμα μη-αιμοποιητικά κύτταρα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται σε οστεοκύτταρα, χονδροκύτταρα, λιποκύτταρα, τενοντοκύτταρα, μυοκύτταρα και αστροκύτταρα. Επίσης, τα κύτταρα αυτά παρέχουν στα αιμοποιητικά πολυδύναμα προγονικά κύτταρα το απαραίτητο υπόστρωμα για την ανανέωση και διαφοροποίηση τους. Τέλος τα μεσεχυματικά κύτταρα απομονώνονται από τον μυελό των οστών, από το λίπος και με μεγάλη επιτυχία από τον ομφάλιο λώρο.

 Ποια είναι η δυνητική χρησιμότητα των Μεσεγχυματικών Κυττάρων;


  1. Αναγεννητική θεραπεία ιστών, όπως η ανάπλαση χόνδρων σε μετατραυματικές βλάβες.
  2. Θεραπεία εκφυλιστικών ή φλεγμονωδών νοσημάτων.

dsc 0168Για ποιο λόγο να προχωρήσω σε φύλαξη ιστού του ομφαλίου λώρου;

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του ιστού του ομφαλίου λώρου σε μεσεγχυματικά κύτταρα, τα οποία μελλοντικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση σοβαρών νοσημάτων και ασθενειών. Η δυνητική ικανότητα των μεσεγχυματικών κυττάρων να περιορίζουν τη φλεγμονή (ανοσορρυθμιστική - αντιφλεγμονώδης δράση), αλλά και της ικανότητάς τους να προκαλούν την αναγέννηση ιστών, χρησιμοποιούνται ήδη ερευνητικά ως κυτταρική θεραπεία για την αντιμετώπιση διαφόρων νοσημάτων. Με την εξέλιξη δε της έρευνας και της τεχνολογίας, ενδέχεται οι εφαρμογές των κυττάρων αυτών να αποτελέσουν καθιερωμένη θεραπευτική μέθοδο στο προσεχές μέλλον.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τη φύλαξη ιστού ομφαλίου λώρου και να προμηθευτώ τον απαραίτητο εξοπλισμό;

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μόνο ένα φιαλίδιο τύπου FALCON το οποίο θα παραλάβετε από την ενημέρωση μαζί με μια σύμβαση (εις διπλούν).