Από 19/01/2015 οι υποψήφιες δότριες εντός και εκτός Αττικής, έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια ενημέρωσης από το σπίτι τους, σε βίντεο, μέσω Η/Υ.

  • Η παρακολούθηση των βίντεο (ασύγχρονο σεμινάριο) προϋποθέτει την εγγραφή της υποψήφιας δότριας
  • Στο τέλος της παρακολούθησης η μητέρα δότρια θα έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τα απαραίτητα ερωτηματολόγια προκειμένου να της αποσταλλεί το υλικό για τη συλλογή του ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Πατήστε εδώ για οδηγίες εγγραφής και παρακολούθησης του ασύγχρονου σεμιναρίου.

Πατήστε εδώ για εγγραφή και παρακολούθηση του ασύγχρονου σεμιναρίου.