Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ζωντανή διαδικτυακή ενημέρωση (σύγχρονο σεμινάριο) για τις υποψήφιες δότριες δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε, όποτε το επιθυμείτε, τη μαγνητοσκοπημένη ενημέρωση. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και την ηλεκτρονική συμπλήρωση των σχετικών εντύπων το προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος θα επικοινωνήσει μαζί σας για επιβεβαίωση των στοιχείων σας και θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε πιθανές σας απορίες.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.