Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

dsc_2344.jpg Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) είναι το Ερευνητικό Κέντρο στο χώρο της Ιατρικής και της Βιολογίας και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οργανικά ανήκει στην Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί επίσημα από το 2002. Ο σκοπός και οι στόχοι του Ιδρύματος είναι:

dsc 0183Η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών λειτουργεί στο πλαίσιο του Κέντρου Κλινικής Έρευνας (Τομέας Κυτταρικής Θεραπείας - Ανοσογενετικής - Τμήμα Κυτταρικών Θεραπειών με Αρχέγονα Αιμοποιητικά Κύτταρα) και είναι η ΠΡΩΤΗ τράπεζα στην Ελλάδα που ξεκίνησε να στηρίζει την αλλογενή μεταμόσχευση καθώς και η ΠΡΩΤΗ που έχει γίνει δεκτή απο το Διεθνή Οργανισμό NetCord.

Τράπεζα Μεσεγχυματικών Κυττάρων
 
Τα στελεχιαία κύMSCs picsτταρα (Stem Cells, SCs), που ανευρίσκονται σε όλους σχεδόν τους πολυκυττάριους οργανισμούς, αποτελούν κατά τα τελευταία χρόνια δυνητική πηγή νέων ερευνητικών κυτταρικών θεραπειών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που δεν έχουν μέχρι σήμερα αποτελεσματική θεραπεία (αναγεννητική ιατρική ή κυτταρική θεραπεία σε φλεγμονώδη νοσήματα). Σημαντική κατηγορία στον τομέα αυτό είναι τα Μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα (mesenchymal stem cells, MSCs) ή κύτταρα του στρώματος του μυελού των οστών. Η δυνατότητα απομόνωσης και καλλιέργειας μεσεγχυματικών κυττάρων από τον μυελό των οστών, από την ομφαλική φλέβα, τη βαρτόνειο γέλη (Wharton’s jelly),

Από το 2008 λειτουργεί στην Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος το Εργαστήριο Κυτταρικής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής με σκοπό τη μεταφορά στην κλινική πράξη των πιο εξελιγμένων εφαρμογών των στελεχιαίων κυττάρων.