Από το 2008 λειτουργεί στην Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος το Εργαστήριο Κυτταρικής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής με σκοπό τη μεταφορά στην κλινική πράξη των πιο εξελιγμένων εφαρμογών των στελεχιαίων κυττάρων.