Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο:

Πότε και πώς γίνεται η μεταφορά και παράδοση του ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

 

  • Η παράδοση θα πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση εντός του 1ου 24ωρου και σε καμία περίπτωση πέρα των 48 ωρών μετά τον τοκετό. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή η μονάδα. Η παράδοση γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 έως 15:00 και Σαββατοκύριακα και Αργίες από 10:00 έως 14:00, στο χώρο της ΙΒΕΤ (βλέπετε φωτογραφία).

Οι ενημερώσεις κοινού για τη δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος και για την οικογενειακή φύλαξη μεσεγχυματικών κυττάρων (διάρκειας 1,5 ώρας) πραγματοποιούνται, ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, κάθε: