Τι είναι τα Μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα (Mesenchymal Stem Cells, MSCs);

dsc_2204.jpg

Τα στελεχιαία κύτταρα (Stem Cells, SCs), που βρίσκονται σε όλους σχεδόν τους πολυκυττάριους οργανισμούς, αποτελούν κατά τα τελευταία χρόνια δυνητική πηγή νέων ερευνητικών κυτταρικών θεραπειών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που δεν έχουν μέχρι σήμερα αποτελεσματική θεραπεία (αναγεννητική ιατρική ή κυτταρική θεραπεία σε φλεγμονώδη νοσήματα).

Τα «μεσεγχυματικά πολυδύναμα προγονικά κύτταρα» είναι πολυδύναμα μη-αιμοποιητικά κύτταρα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται σε οστεοκύτταρα, χονδροκύτταρα, λιποκύτταρα, τενοντοκύτταρα, μυοκύτταρα και αστροκύτταρα. Επίσης, τα κύτταρα αυτά παρέχουν στα αιμοποιητικά πολυδύναμα προγονικά κύτταρα το απαραίτητο υπόστρωμα για την ανανέωση και διαφοροποίηση τους. Τέλος τα μεσεχυματικά κύτταρα απομονώνονται από τον μυελό των οστών, από το λίπος και με μεγάλη επιτυχία από τον ομφάλιο λώρο.

 

Τι χαρακτηριστικά έχουν τα Μεσεγχυματικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου;

  • Απομονώνονται εύκολα από τη βαρτόνειο γέλη του ομφαλίου λώρου.
  • Μπορούν να καλλιεργηθούν στο εργαστήριο για να αυξηθεί ο αριθμός τους, γεγονός που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση ακόμη και με τα αιμοποιητικά κύτταρα, των οποίων ο πολλαπλασιασμός στο εργαστήριο είναι δύσκολος.
  • Ο χρόνος καλλιέργειας των μεσεγχυματικών κυττάρων από τη βαρτόνειο γέλη είναι σύντομος.
  • Μπορούν να καταψυχθούν σε υγρό άζωτο και διατηρούν την ικανότητα καλλιέργειάς τους μετά την απόψυξη, καθώς και την ικανότητα τους να διαφοροποιούνται σε διάφορους άλλους κυτταρικούς πληθυσμούς.
  • Η ιδιότητα των μεσεγχυματικών κυττάρων, να μπορούν να πολλαπλασιάζονται στο εργαστήριο, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση ακόμη και με τα αιμοποιητικά κύτταρα ενώ στα χέρια των ερευνητών αποτελεί μια πολύτιμη «πρώτη ύλη» για περαιτέρω έρευνα.
  • Έχουν ενδεχομένως αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλουν στην αναγέννηση των ιστών.