Ποια είναι η δυνητική χρησιμότητα των Μεσεγχυματικών Κυττάρων;


  1. Αναγεννητική θεραπεία ιστών, όπως η ανάπλαση χόνδρων σε μετατραυματικές βλάβες.
  2. Θεραπεία εκφυλιστικών ή φλεγμονωδών νοσημάτων.

Τι δυνατότητα παρέχει σήμερα το ΙΙΒΕΑΑ αναφορικά με τις κυτταρικές θεραπείες με μη αιμοποιητικά κύτταρα;

  Προσωπική-οικογενειακή φύλαξη ιστού Ομφαλίου Λώρου για μελλοντική απομόνωση μεσεγχυματικών κυττάρων, εφόσον απαιτηθεί από τον θεράπων ιατρό. Απομόνωση και έκπτυξη μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων από πηγές όπως ο Μυελός των Οστών και το Λίπος (ιστοτεμάχιο λίπους ή λιποαναρρόφηση). Η όλη επεξεργασία των δειγμάτων πραγματοποιείται σε 'Καθαρά Δωμάτια' (Clean Rooms) που ακολουθούν τους κανόνες της Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practice, GMPs).
 
 uc3