Ομάδα επιστημόνων, με Ελληνική συμμετοχή, στο Ιατρικό Κέντρο Langone του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης ανέπτυξε μία νέα, αποτελεσματικότερη τεχνική για την δημιουργία επαγόμενων βλαστικών κυττάρων (induced pluripotent stem cells, iPS) απο κύτταρα ενηλίκων. Διαπίστωσαν δε ότι αν αντί ωρίμων κυττάρων χρησιμοποιηθούν αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα η επιτυχία της τεχνικής τους αγγίζει το 100%. Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο "Βήμα" εδώ.