Η πρώτη δημόσια τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠΑ) λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2004 στο Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και παρέχει...(Διαβάστε περισσότερα στο "Enet.gr", 16-08-2011)