Πότε έγινε η πρώτη μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

Η πρώτη μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την E. Gluckman στο Παρίσι το 1988 σε ένα παιδί που έπασχε από αναιμία Fanconi.

Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 25.000 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε ασθενείς που είχαν ανάγκη μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Περισσότερες από 2000 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις με ΟΠΑ πραγματοποιούνται ανά έτος διεθνώς και είναι διαθέσιμες για κλινική χρήση πάνω από 750.000.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί μια Τράπεζα ως
«Αλλογενής Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος»
(“Unrelated Cord Blood Bank”)

  1. Η προσφορά του Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟΠ.Α) είναι «ΔΩΡΕΑ» και «ΔΩΡΕΑΝ».
  2. Η Τράπεζα πρέπει να επιλέγει για επεξεργασία και κρυοκατάψυξη τις μονάδες ΟΠ.Α που τηρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς που επιβάλλεται να υποβληθούν σε Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων.

Πώς πραγματοποιείται η φύλαξη;

Οι μονάδες που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που περιγράφονται από το Διεθνή Οργανισμό FACT-NetCord επεξεργάζονται και εφόσον κριθούν κατάλληλες, τότε και μόνο τότε, τα κύτταρα φυλάσσονται στους -196°C, σε υγρό άζωτο.

 

Είναι επιτυχής η απόψυξη των κυττάρων;

Ναι, τα κύτταρα μετά την απόψυξη είναι έτοιμα για μεταμόσχευση.