Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο:

Πότε και πώς γίνεται η μεταφορά και παράδοση του ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

 

  • Η παράδοση θα πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση εντός του 1ου 24ωρου και σε καμία περίπτωση πέρα των 48 ωρών μετά τον τοκετό. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται το βιολογικό υλικό να μη γίνεται αποδεκτό. Η παράδοση γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 15:00 και Σαββατοκύριακα και Αργίες από 10:00 έως 14:00, στο χώρο της ΙΒΕΤ (βλέπετε φωτογραφία).

Οι ενημερώσεις (διάρκειας 1,5 ώρας) κοινού για τη δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος και για την οικογενειακή φύλαξη ιστού ομφαλίου λώρου πραγματοποιούνται, ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, κάθε: