Οι ενημερώσεις κοινού για τη δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος και για την οικογενειακή φύλαξη μεσεγχυματικών κυττάρων (διάρκειας 1,5 ώρας) πραγματοποιούνται, ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, κάθε:

  • Δευτέρα και Τετάρτη στις 16:00
  • Τρίτη στις 11:30

Ο εξοπλισμός συλλογής Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος παραδίδεται μετά την 24η εβδομάδα κύησης κατόπιν προσωπικής συνέντευξης της Μητέρας Δότριας στην αίθουσα σεμιναρίων του ΙΙΒΕΑΑ. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να προσέρχεσθε 20 λεπτά πριν την έναρξη της ενημέρωσης. Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας της Μητέρας Δότριας, τότε ΜΟΝΟ ο ΣΥΖΥΓΟΣ μπορεί να παραλάβει τον εξοπλισμό συλλογής ΟΠ.Α

Για οδηγίες πρόσβασης στο ΙΙΒΕΑΑ πατήστε εδώ

ΔΕΝ πραγματοποιούνται ενημερώσεις κοινού τις επίσημες αργίες του έτους.