Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο:

Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 - 15:00 στους παρακάτω αριθμούς

Τηλ: 210 6597697
Fax: 210 6597345

Στην περίπτωση που όλες οι γραμμές είναι κατειλημμένες η κλήση σας θα καταγραφεί και το προσωπικό της Ελληνική Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος θα επικοινωνήσει μαζί σας!