Διαδικτυακή ενημέρωση για όλους

Η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, δίνει πλέον τη δυνατότητα στις υποψήφιες δότριες όλης της Ελλάδας, να παρακολουθήσουν από το σπίτι τους, και όποια στιγμή το επιλέξουν, την ενημέρωση για τη δωρεά του Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος. Μαγνητοσκοπημένα βίντεο είναι πλέον στη διάθεσή σας, στο πρόγραμμα ασύγχρονης παρακολούθησης σεμιναρίων. Με την έναρξη του ασύγχρονου σεμιναρίου καταργείται πλέον η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης της ενημέρωσης από το διαδίκτυο.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες διαδικτυακής ενημέρωσης (e-learning).