Χαρακτηριστικά Αλλογενούς Τράπεζας

Απαιτούμενες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί μια Τράπεζα ως
«Αλλογενής Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος»
(“Unrelated Cord Blood Bank”)

  1. Η προσφορά του Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟΠ.Α) είναι «ΔΩΡΕΑ» και «ΔΩΡΕΑΝ».
  2. Η Τράπεζα πρέπει να επιλέγει για επεξεργασία και κρυοκατάψυξη τις μονάδες ΟΠ.Α που τηρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς που επιβάλλεται να υποβληθούν σε Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων.
  3. Να προσδιορίζει τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας (Human Leucocyte Antigen, HLA) των μονάδων ΟΠ.Α που καταψύχονται καθώς και των αντίστοιχων μητέρων.
  4. Να χορηγεί τις μονάδες στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ), καθώς και στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών Αιμοποιητικών Κυττάρων.
  5. Να διαθέτει αρχείο για τις μονάδες της Τράπεζας που αναζητούνται από την Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών για λογαριασμό των Μεταμοσχευτικών Κέντρων.
  6. Να έχει χορηγήσει μονάδες ΟΠ.Α για ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ.
  7. Να έχει αναπτύξει μηχανισμό παρακολούθησης (follow-up) και καταγραφής της πορείας των ασθενών μετά τη Μεταμόσχευση μονάδων ΟΠ.Α.

ΜΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΠ.Α ΤΗΡΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «7» ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΕΣ

fact netcord