ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ FACT

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 17 Ιουλίου 2018, η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ τράπεζα ομφαλικών μοσχευμάτων στον Ελλαδικό χώρο διαπιστευμένη από τον Διεθνή οργανισμό FACT, που εξασφάλισε την Άδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση με Αριθμ. Α3γ/οικ. 18092 "Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ)".