ΥΠΟΘΕΣΗ "STEM HEALTH HELLAS"

Σχετικά με την υπόθεση της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης «βλαστοκυττάρων» “Stem Health Hellas” καθημερινά δεχόμαστε τηλεφωνήματα από μελλοντικούς γονείς, οι οποίοι ανησυχούν για την αξία της ΔΩΡΕΑΣ του ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΛΤΟΠΑ) του ΙΙΒΕΑΑ συνεχίζει με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης να παρέχει την καλύτερη δυνατή γνώση και ενημέρωση προς τους μελλοντικούς γονείς για την αξία της ΔΩΡΕΑΣ του ομφαλοπλακουντιακού αίματος.Οι μελλοντικοί γονείς θα πρέπει να έχουν εμπεριστατωμένη γνώση και διαμορφωμένη άποψη, πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το συγκεκριμένο βιολογικό υλικό

Θέλουμε να τονίσουμε πως η ΕΛΤΟΠΑ διαθέτει άδεια από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και το ότι είναι Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ που έχει διαπίστευση από τον Παγκόσμιο φορέα διαπίστευσης κυτταρικών θεραπειών «FACT-NetCord».

Οι γονείς θα πρέπει να «αγκαλιάσουν» τη διαδικασία της ΔΩΡΕΑΣ του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, καθώς είναι μια κοινωνική πράξη με σκοπό τη βοήθεια στον συνάνθρωπο που πάσχει από σοβαρά αιματολογικά, γενετικά ή μεταβολικά νόσηματα. Αναφέρεται πως υπάρχουν επιφυλαξεις απο επιστημονικές εταιρείες και Ιατρούς αιματολόγους-μεταμοσχευτες σχετικά με την αυτόλογη μεταμόσχευση του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, εκτός από την σπάνια περίπτωση της απλαστικής αναιμίας (1:250,000). Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αυτόλογης χρήσης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος δεν είναι εμπεριστατωμένη επιστημονικά και βρίσκεται σε στάδιο κλινικής μελέτης χωρίς ακόμη κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Στην ΕΛΤΟΠΑ πραγματοποιούνται ενημερωτικά σεμινάρια κάθε:

Τετάρτη στις 16:00

Οι γονείς που  παρακολουθούν τα ενημερωτικά σεμιναρία μέσω διαδικτύου, θα έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν το υλικό συλλογής τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 09:00 και 15:00