Εκπομπές

 Η προσπάθειά μας για την προώθηση της δωρεάς ομφαλοπλακουντιακού αίματος και την ενημέρωση του κοινού είναι διαρκής. Η συμβολή της τηλεόρασης σε αυτήν την προπάθεια υπήρξε, εξαρχής, σημαντική. Σας παραθέτουμε τηλεοπτικές εκπομπές με σημαντικές αναφορές στη μεταμόσχευση των αιμοποιητικών κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος.