Διαλέξεις

Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι σήμερα η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος συμμετέχει ενεργά στο διάλογο γύρω από τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και τις κυτταρικές θεραπείες. Οι επιστήμονές μας έχουν έχουν ενεργή παρουσία σε Διαθνή και Πανελλήνια Συνέδρια που απευθύνονται τόσο σε επιστήμονες των κλαδων υγείας, όσο και στο ευρύ κοινό. Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να παρακολουθήσετε επιλεγμένες ομιλίες.