Εκπόνηση Διατριβών

2014

 • Αποκυτταροποίηση Ομφάλιας Αρτηρίας και Πιθανή Χρήση της ως Βιολογικό Ικρίωμα.

Γ. Γόντικα, Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Αναγεννητική και Αναπαραγωγική Ιατρική.

 • Ποιοτική Αξιολόγηση της Νέας Ημι-Αυτόματης Μεθόδου AXP Απομόνωσης των Προγονικών Αρχέγονων Κυττάρων από Ομφαλοπλακουντιακό Αίμα και Σύγκριση της με την Χρησιμοποιούμενη Χειροκίνητη Μέθοδο «Rubinstein».

Μ. Παλαιοπούλου, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνας.

 • Αποκυτταροποίηση Αορτής για την Ανάπτυξη Βιώσιμου Βιολογικού Ικριώματος.

Π. Μαλλής, Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. «Μοριακή Ιατρική».

2013

 • Διερεύνηση της Πιθανότητας Αποκυτταροποίησης Αρτηρίας Ομφαλίου Λώρου.

Θ. Πουλογιαννόπουλος, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνας.

 • Συγκριτική μελέτη κρίσιμων παραμέτρων κρυσυντηρημένων μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, μετά από την απόψυξη και την έκπλυση τους: επιπτώσεις στον αριθμό, τη ζωτικότητα και την πολλαπλασιαστική ικανότητα των στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων.

Σ. Ανδριοπούλου, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας και Ιατρική Σχολή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική».

 • Μελέτη των εμπύρηνων ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μονάδες ομφαλοπλακουντιακού αίματος πριν και μετά τη διαδικασία μείωσης όγκου.

Ε. Σαρρού, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνας.

 • Προφίλ αιμοσφαιρινών στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα.

Α. Κουτρουμπά, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνας.

2011

 • Η χρησιμοποίηση αποκυτταρωμένου βιολογικού υλικού στη σύνθεση ικριωμάτων για κλινική χρήση

Δ. Κατσανεβάκη, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας

2010

 • Διερεύνηση της πιθανότητας αγγειογένεσης σε βιομηχανικό ικρίωμα από ενδοθηλιακά κύτταρα ομφαλικής φλέβας,

Π. Μαλλής, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας.

 • Φαινοτυπικός χαρακτηρισμός και δυνατότητα διαφοροποίησης του CD117+ υποπληθυσμού των μεσεγχυματικών κυττάρων που απομονώνονται από τον ομφάλιο λώρο.

Π. Σαββίδης, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας

2009

 • Διερεύνηση της δυνατότητας απομόνωσης, έκπτυξης και διαφοροποίησης μεσεγχυματικών κυττάρων από τον μυελό των οστών, ασθενών που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση και νόσο του κινητικού νευρώνα”,

Π. Πέτρου, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας

 • Expansion of mesenchymal stem cells in 2D and 3D environment”.

Σ. Κατσαρού, Βιοτεχνολογία, Στοκχόλμη, Σουηδία

 • Μελέτη της in vitro πολλαπλασιαστικής ικανότητας των CD34+ αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, απομονωμένων με τη μέθοδο μαγνητικών σφαιριδίων. Σύγκριση των κλωνογονικών αποικιών του απομονωμένου CD34+πληθυσμού με αυτές του μικτού πληθυσμού εμπύρηνων κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος που προορίζεται για κρυοσυντήρηση.

Ε. Ταμπάκη, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.