Διδακτορικές Διατριβές

  1. Επίδραση της Μακροχρόνιας Κρυοκατάψυξης στην Πολλαπλασιαστική Ικανότητα των Πολυδύναμων Προγονικών Κυττάρων του Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος.

Ιωάννης Αναγνωστάκης, Ιατρός-Βιοπαθολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών