ΠΡΟΣΟΧΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Θα επιθυμούσαμε να ενημερώσουμε τους γονείς που έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στην προηγούμενη ιστοσελίδα μας, σε περίπτωση που επιθυμούν να προχωρήσουν σε πληρωμή των μεσεγχυματικών θα πρέπει εκ νέου να δημιουργήσουν username και password, καθώς με τους παλαιότερους κωδικούς δε θα μπορούν να έχουν πρόσβαση. Με τους νέους αυτούς κωδικούς θα μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα και να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε ενέργεια.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία!