Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

Η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος λειτουργεί στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 3984/2011 και έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/96593/17.

Ιστορικό

Η λειτουργία της Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Ελ.Τ.Οπ.Α) ξεκίνησε την άνοιξη του 2003 με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και κρυοκατάψυξη μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Τον Ιανουάριο του 2006 η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος χορήγησε στη διεθνή δεξαμενή του NetCord τις πρώτες 100 μονάδες και από το Μάρτιο του 2007 άρχισε να χορηγεί μονάδες ομφαλοπλακουντιακού άιματος στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για μεταμόσχευση σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα. Το 2011 η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος χορήγησε την ΠΡΩΤΗ μονάδα ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε ασθενή με λευχαιμία στο εξωτερικό.

Η Ελ.Τ.Οπ.Α ακολουθεί αυστηρά πρότυπα οργάνωσης, ανάπτυξης όπως αυτά περιγράφονται από τον διεθνή οργανισμό ελέγχου Τραπεζών FACT-NETCORD και έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας. Είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ Τράπεζα στον Ελλαδικό χώρο που είναι διαπιστευμένη από τον οργανισμό FACT-NETCORD για μη-συγγενική και συγγενική αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Μέχρι σήμερα η Ελ.Τ.Οπ.Α έχει καταχωρίσει 2900 μονάδες Οπ.Α στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών Μυελού των Οστών (BMDW) έτοιμες προς μεταμόσχευση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελ.Τ.Οπ.Α διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο Ιστοσυμβατότητας από το Διεθνή Οργανισμό EuropeanFederation of Immunogenetics, EFI. Παράλληλα, από το 2014 το εργαστήριο της Ιστοσυμβατότητας έχει εξοπλιστεί με NextGenerationSequencing για την τυποποίηση των μονάδων. Τα τελευταία χρόνια η Ελ.Τ.Οπ.Α αναπτύσσει ερευνητικό έργο στο τομέα των κυτταρικών θεραπειών και συγκεκριμένα στον τομέα της Αναγεννητικής Ιατρικής και της Ιστομηχανικής.

 

Τον Μάϊο του 2017 η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος έλάβε και πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 για:

 • Παροχή υπηρεσιών απομόνωσης, κρυοσυντήρησης και ελέγχου ποιότητας αρχέγονων
 • αιμοποιητικών κυττάρων για μεταμόσχευση σε αιματολογικά νοσήματα

Παροχή υπηρεσιών τυποποίησης των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας σε υψηλή ανάλυση με τη χρήση της μεθοδολογίας αλληλούχισης νέας γενιάς

Παροχή υπηρεσιών απομόνωσης, καλλιέργειας, κρυοσυντήρησης μεσεγχυματικών κυττάρων από λιπώδη ιστό ή μυελό των οστών για εφαρμογή στην αναγεννητική ιατρικη και την ιστομηχανική

Στο διάστημα 2007-2019 χορήγήσε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία» 10 μονάδες ΟΠ.Α. για κατευθυνόμενη (directed) αλλογενή μεταμόσχευση σε ανήλικους ασθενείς ενω, στο διάστημα 2011-2019 χορήγησε σε ασθενείς των μεταμοσχευτικών κέντρων της Ελλάδος (Νοσ. «Ευαγγελισμός») αλλά και του εξωτερικoύ (Η.Π.Α και Ηνωμένο Βασίλειο) 11 μονάδες ΟΠ.Α. για μη συγγενική αλλογενή μεταμόσχευση.

Ο στόχος της Ελληνικής Τράπεζας ΟΠΑ είναι η επεξεργασία και φύλαξη 10.000 μονάδων ΟΠ.Α, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι συχνότητες των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας του ελληνικού πληθυσμού, προκειμένου να καλύψει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας καθώς και των Ελλήνων της διασποράς.

Η ΕΛ.Τ.ΟΠ.Α είναι μέλος στους Διεθνείς Οργανισμούς:

 • FACT Accredited (Διαπιστευμένη)
 • Full Member του NetCord
 • Food and Drug Association (FDA)
 • Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW)
 • World Marrow Donor AssociationQualified (WMDA)
 • EuroCord

Διαπιστεύσεις

 • FACT Accreditation
 • EFI Accreditation
 • WMDAQualified
 • ISO 9001:2015
 • ISO 15189

H ίδια στεγάζεται και λειτουργεί στο ΙΙΒΕΑΑ από το Μάρτιο του 2003. Από τον Ιανουάριο του 2006, η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος έγινε “Associate Member” του Διεθνούς Ιδρύματος NetCord, ενώ τον Οκτώβριο του 2013 έγινε “Full Member”.

dsc_0122.jpg

Τον Ιανουάριο του 2006 η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος χορήγησε στη διεθνή δεξαμενή του NetCord τις πρώτες 100 μονάδες και από το Μάρτιο του 2007 άρχισε να χορηγεί μονάδες ομφαλοπλακουντιακού αίματος στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για μεταμόσχευση σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα. Το 2011 η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος χορήγησε την ΠΡΩΤΗ μονάδα ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε ασθενή με λευχαιμία στο εξωτερικό. Από τον Απρίλιο του 2013, η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος είναι η 45η Τράπεζα παγκοσμίως και η μοναδική στην Ελλάδα που στηρίζει τη μη συγγενική αλλογενή μεταμόσχευση, διαπιστευμένη από τον παγκόσμιο οργανισμό κυτταρικών θεραπειών Fact-NetCord. Μέχρι τον Μάρτιο του 2019 η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος χορήγησε στο NetCord και στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών Μυελού (BMDW) 2.900 μονάδες έτοιμες για κλινική χρήση.