Μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα

Τι είναι τα Μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα (Mesenchymal Stem Cells, MSCs);

Τα στελεχιαία κύτταρα (Stem Cells, SCs), που βρίσκονται σε όλους σχεδόν τους πολυκυττάριους οργανισμούς, αποτελούν κατά τα τελευταία χρόνια δυνητική πηγή νέων ερευνητικών κυτταρικών θεραπειών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που δεν έχουν μέχρι σήμερα αποτελεσματική θεραπεία (αναγεννητική ιατρική ή κυτταρική θεραπεία σε φλεγμονώδη νοσήματα).

Τα «μεσεγχυματικά πολυδύναμα προγονικά κύτταρα» είναι πολυδύναμα μη-αιμοποιητικά κύτταρα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται σε οστεοκύτταρα, χονδροκύτταρα, λιποκύτταρα, τενοντοκύτταρα, μυοκύτταρα και αστροκύτταρα. Επίσης, τα κύτταρα αυτά παρέχουν στα αιμοποιητικά πολυδύναμα προγονικά κύτταρα το απαραίτητο υπόστρωμα για την ανανέωση και διαφοροποίηση τους. Τέλος τα μεσεχυματικά κύτταρα απομονώνονται από τον μυελό των οστών, από το λίπος και με μεγάλη επιτυχία από τον ομφάλιο λώρο.

dsc 2204

Τι χαρακτηριστικά έχουν τα Μεσεγχυματικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου;

  • Απομονώνονται εύκολα από τη βαρτόνειο γέλη του ομφαλίου λώρου.
  • Μπορούν να καλλιεργηθούν στο εργαστήριο για να αυξηθεί ο αριθμός τους, γεγονός που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση ακόμη και με τα αιμοποιητικά κύτταρα, των οποίων ο πολλαπλασιασμός στο εργαστήριο είναι δύσκολος.
  • Ο χρόνος καλλιέργειας των μεσεγχυματικών κυττάρων από τη βαρτόνειο γέλη είναι σύντομος.
  • Μπορούν να καταψυχθούν σε υγρό άζωτο και διατηρούν την ικανότητα καλλιέργειάς τους μετά την απόψυξη, καθώς και την ικανότητα τους να διαφοροποιούνται σε διάφορους άλλους κυτταρικούς πληθυσμούς.
  • Η ιδιότητα των μεσεγχυματικών κυττάρων, να μπορούν να πολλαπλασιάζονται στο εργαστήριο, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση ακόμη και με τα αιμοποιητικά κύτταρα ενώ στα χέρια των ερευνητών αποτελεί μια πολύτιμη «πρώτη ύλη» για περαιτέρω έρευνα.
  • Έχουν ενδεχομένως αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλουν στην αναγέννηση των ιστών.

 Ποια είναι η δυνητική χρησιμότητα των Μεσεγχυματικών Κυττάρων;


  1. Αναγεννητική θεραπεία ιστών, όπως η ανάπλαση χόνδρων σε μετατραυματικές βλάβες.
  2. Θεραπεία εκφυλιστικών ή φλεγμονωδών νοσημάτων.

Τι δυνατότητα παρέχει σήμερα το ΙΙΒΕΑΑ αναφορικά με τις κυτταρικές θεραπείες με μη αιμοποιητικά κύτταρα;

Προσωπική-οικογενειακή φύλαξη ιστού Ομφαλίου Λώρου για μελλοντική απομόνωση μεσεγχυματικών κυττάρων, εφόσον απαιτηθεί από τον θεράπων ιατρό. Απομόνωση και έκπτυξη μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων από πηγές όπως ο Μυελός των Οστών και το Λίπος (ιστοτεμάχιο λίπους ή λιποαναρρόφηση). Η όλη επεξεργασία των δειγμάτων πραγματοποιείται σε 'Καθαρά Δωμάτια' (Clean Rooms) που ακολουθούν τους κανόνες της Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practice, GMPs).
uc3
dsc 0168

Για ποιο λόγο να προχωρήσω σε φύλαξη ιστού του ομφαλίου λώρου;

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του ιστού του ομφαλίου λώρου σε μεσεγχυματικά κύτταρα, τα οποία μελλοντικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση σοβαρών νοσημάτων και ασθενειών. Η δυνητική ικανότητα των μεσεγχυματικών κυττάρων να περιορίζουν τη φλεγμονή (ανοσορρυθμιστική - αντιφλεγμονώδης δράση), αλλά και της ικανότητάς τους να προκαλούν την αναγέννηση ιστών, χρησιμοποιούνται ήδη ερευνητικά ως κυτταρική θεραπεία για την αντιμετώπιση διαφόρων νοσημάτων. Με την εξέλιξη δε της έρευνας και της τεχνολογίας, ενδέχεται οι εφαρμογές των κυττάρων αυτών να αποτελέσουν καθιερωμένη θεραπευτική μέθοδο στο προσεχές μέλλον.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τη φύλαξη ιστού ομφαλίου λώρου και να προμηθευτώ τον απαραίτητο εξοπλισμό;

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μόνο ένα φιαλίδιο τύπου FALCON το οποίο θα παραλάβετε από την ενημέρωση μαζί με μια σύμβαση (εις διπλούν).

Η ενημέρωση για τις Κυτταρικές Θεραπείες και την οικογενειακή φύλαξη μεσεγχυματικών κυττάρων γίνεται παράλληλα με την ενημέρωση για τη δωρεά του ομφαλοπλακουντιακού αίματος:

  1. Για τους κατοίκους εντός Αττικής: Η ενημέρωση πραγματοποιείται στο ισόγειο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
  2. Για τους κατοίκους εκτός Αττικής: Για όσους αδυνατούν να προσέλθουν στο ΙΙΒΕΑΑ, η ενημέρωση πραγματοποιείται από τηλεφώνου (πατήστε εδώ για τα ωράρια λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου) και ο εξοπλισμός συλλογής αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με χρέωση του παραλήπτη. Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της επαρχίας η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος παρέχει τη δυνατότητα διαδικτυακής ενημέρωσης.

Πώς και πότε γίνεται η μεταφορά και παράδοση του τμήματος του ομφαλίου λώρου;

Για πληροφορίες σχετικά με την παράδοση του οφιαλιδίου με το τμήμα του Ομφαλίου λώρο πατήστε εδώ.

Η σύμβαση που συνοδεύει το δείγμα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη είς διπλούν. Μετά την κατάθεση του χρηματικού ποσού οι γονείς παραλαμβάνουν: Tην μια σύμβαση υπογεγραμμένη, Aπόδειξη πληρωμής και Βεβαίωση καλλιέργειας και Κρυοκατάψυξης των μεσεγχυματικών κυττάρων του παιδιού τους.

Πώς πραγματοποιείται η πληρωμή της οικογενειακής φύλαξης ιστού ομφαλίου λώρου για την μελλοντική απομόνωση μεσεγχυματικών κυττάρων;

Για πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής πατήστε εδώ