Διαπιστεύσεις - Πιστοποιήσεις

 

Η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΛΤΟΠΑ) του ΙΙΒΕΑΑ, είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος στον Ελλαδικό χώρο που συμμορφώνεται με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α3γ/οικ 18092 « Όροι και Προυποθέσεις Λειτουργίας Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος» (κάντε κλικ να διαβάσετε τους όρους και τις προυποθέσεις). Από το 2013 μέχρι και σήμερα η ΕΛΤΟΠΑ παραμένει η ΜΟΝΑΔΙΚΗ Τράπεζα στην Ελλάδα, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ από τον οργανισμό FACT-Netcord και μία από τις τριάντα οχτώ Διαπιστευμένες Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος Παγκοσμίως. Σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, όποια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Δημόσια ή Ιδιωτική) επιθυμεί να αδειοδοτηθεί θα πρέπει μέχρι τον Μάρτιο του 2021 να συμμορφωθεί με τους παραπάνω όρους και προυποθέσεις.

Image

Η ΕΛΤΟΠΑ επίσης είναι πιστοποιήμενη δεξαμενή δοτών ομφαλοπλακουντιακού αίματος από την Παγκόμια Δεξαμενή Δοτών (Word Marrow Donor Association, WMDA) και πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015

Image
Image

Tο εργαστήριο της Ιστοσυμβατότητας και Ανοσογενετικής της ΕΛΤΟΠΑ είναι Διαπιστευμένο από τον Οργανισμό European Federation for Immunogenetics (EFI),καθώς επίσης και διαπιστευμένο κατά ISO 15189.

Image
Image