Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) είναι το Ερευνητικό Κέντρο στο χώρο της Ιατρικής και της Βιολογίας και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οργανικά ανήκει στην Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί επίσημα από το 2002.

Ο σκοπός και οι στόχοι του Ιδρύματος είναι:

  • Η διεξαγωγή έρευνας στους βασικούς τομείς της Βιολογίας και της Ιατρικής σε μοριακό, βιοχημικό και κυτταρικό επίπεδο.
  • Η εφαρμογή των δεδομένων της παραπάνω έρευνας, η διεξαγωγή έρευνας σχετική με τη φυσιοπαθολογία διαφόρων νόσων και οι δυνατότητες θεραπευτικής αντιμετώπισης, η επινόηση, η εφαρμογή νέων μεθόδων αντικατάστασης βεβλαμμένων ιστών ή οργάνων και η διερεύνηση νέων χειρουργικών μεθόδων.
  • Η προώθηση της παραπάνω έρευνας σε διεθνές επίπεδο και η συνεργασία με ανάλογους φορείς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
  • Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας και ιατρικών πληροφοριών στα θέματα που αφορούν ιδιαίτερα το Κράτος, τα Ελληνικά και ξένα παρεμφερή Ιδρύματα και τα ενδιαφερόμενα άτομα.
  • Η συμβολή στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση νέων επιστημόνων και η παροχή υποδομής και δυνατότητας επιστημονικής εργασίας σε φιλοξενούμενους επιστήμονες για την εκπόνηση εργασιών και απόκτησης μεταπτυχιακών διπλωμάτων (Master και Ph.D) από Ελληνικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
Image

Tο ΙΙΒΕΑΑ περιλαμβάνει 4 Ερευνητικά Κέντρα που εξειδικεύονται σε διαφορετικές πτυχές της Ιατροβιολογικής Έρευνας:

  • Κέντρο Βασικής Έρευνας
  • Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας
  • Κέντρο Βιολογίας Συστημάτων
  • Κέντρο Επιπτώσεων του Περιβάλλοντος στην Υγεία
Image