Ωράρια λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο:

Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 - 14:00 στους παρακάτω αριθμούς

Τηλ: 210 6597697
Fax: 210 6597345

Στην περίπτωση που όλες οι γραμμές είναι κατειλημμένες η κλήση σας θα καταγραφεί και το προσωπικό της Ελληνική Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος θα επικοινωνήσει μαζί σας!

Ώρες παράδοσης βιολογικού υλικού

Πότε και πώς γίνεται η μεταφορά και παράδοση του ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

 • Η παράδοση θα πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση εντός του 1ου 24ωρου και σε καμία περίπτωση πέρα των 48 ωρών μετά τον τοκετό. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται το βιολογικό υλικό να μη γίνεται αποδεκτό. Η παράδοση γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 14:00 και Σαββατοκύριακα και Αργίες από 10:00 έως 14:00, στο χώρο της ΙΒΕΤ (βλέπετε φωτογραφία).
 • Εάν η παράδοση της μονάδας δεν είναι άμεση (αμέσως μετά τον τοκετό) θα πρέπει να φυλάσσεται σε ψυγείο (ΟΧΙ κάτω άπο τους 4°C).
 • Η μονάδα θα πρέπει να μεταφέρεται σε ειδική συσκευασία (όπως ισοθερμική τσάντα, ψυγειάκι, κουτί απο φελιζόλ) με δύο παγοκύστες, οι οποίες δεν θα έρχονται σε άμεση επαφή με την μονάδα αίματος (αφορά στις μονάδες αίματος εκτός Αττικής).
 • Σε περίπτωση αποστολής της ισοθερμικής τσάντας με το βιολογικό υλικό μετά την ολοκλήρωση του τοκετού με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), τα έξοδα αποστολής αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από τον Αποστολέα και ουδεμίαν ευθύνη φέρει η Τράπεζα.
 • Τα έντυπα που συνοδεύουν τη μονάδα πρέπει να είναι συμπληρωμένα.
 • Σε περίπτωση αποριών, μένουν ασυμπλήρωτα τα συγκεκριμένα τμήματα των εντύπων και η συμπλήρωση τους γίνεται με την βοήθεια του προσωπικού της Τράπεζας κατά την παράδοση των μονάδων.
 • Για πληροφορίες πρόσβασης στο ΙΙΒΕΑΑ πατήστε εδώ
Image
Image

Ώρες παράδοσης βιολογικού υλικού

Πότε και πώς γίνεται η μεταφορά και παράδοση του ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

 • Η παράδοση θα πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση εντός του 1ου 24ωρου και σε καμία περίπτωση πέρα των 48 ωρών μετά τον τοκετό. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται το βιολογικό υλικό να μη γίνεται αποδεκτό. Η παράδοση γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 14:00 και Σαββατοκύριακα και Αργίες από 10:00 έως 14:00, στο χώρο της ΙΒΕΤ (βλέπετε φωτογραφία).
 • Εάν η παράδοση της μονάδας δεν είναι άμεση (αμέσως μετά τον τοκετό) θα πρέπει να φυλάσσεται σε ψυγείο (ΟΧΙ κάτω άπο τους 4°C).
 • Η μονάδα θα πρέπει να μεταφέρεται σε ειδική συσκευασία (όπως ισοθερμική τσάντα, ψυγειάκι, κουτί απο φελιζόλ) με δύο παγοκύστες, οι οποίες δεν θα έρχονται σε άμεση επαφή με την μονάδα αίματος (αφορά στις μονάδες αίματος εκτός Αττικής).
 • Σε περίπτωση αποστολής της ισοθερμικής τσάντας με το βιολογικό υλικό μετά την ολοκλήρωση του τοκετού με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), τα έξοδα αποστολής αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από τον Αποστολέα και ουδεμίαν ευθύνη φέρει η Τράπεζα.
 • Τα έντυπα που συνοδεύουν τη μονάδα πρέπει να είναι συμπληρωμένα.
 • Σε περίπτωση αποριών, μένουν ασυμπλήρωτα τα συγκεκριμένα τμήματα των εντύπων και η συμπλήρωση τους γίνεται με την βοήθεια του προσωπικού της Τράπεζας κατά την παράδοση των μονάδων.
 • Για πληροφορίες πρόσβασης στο ΙΙΒΕΑΑ πατήστε εδώ