Σεμινάρια ενημέρωσης για τις υποψήφιες δότριες

 

Παρακαλούμε πολύ κάντε κλικ στα παρακάτω links και παρακολουθήστε με τη σειρά που εμφανίζονται τα βίντεο ενημέρωσης για τη Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και την Οικογενειακή Φύλαξη των Μεσεγχυματικών Κυττάρων. Στη συνέχεια, εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε τον εξοπλισμό μπορείτε να επισκεφθείτε την καρτέλα «Αίτηση Παραλαβής Εξοπλισμού (Ισοθερμική Τσάντα)» ή απλά να κάνετε κλικ εδώ

Παρακαλούμε πολύ παρακολουθήστε με προσοχή τα δύο μαγνησκοπημένα σεμινάρια και στη συνέχεια μεταβείτε στην καρτέλα «Αίτηση Παραλαβής Εξοπλισμού (Ισοθερμική Τσάντα)»

Α΄Μέρος-Αρχέγονα Αιμοποιητική Κύτταρα (Βλαστοκύτταρα)-Δωρεά Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

Β΄Μέρος-Μεσεγχυματικά Κύτταρα του Στρώματος-Οικογενειακή Φύλαξη Ιστού Ομφαλίου Λώρου